Diensten en concepten

Onze doelstelling is mensen via maatwerk op te leiden naar werk of verdieping van bepaalde vaardigheden. Voor een optimaal resultaat bieden een 40-tal richtingen in MBO2/MBO3-niveau erkende MBO-diploma’s en erkende Certificaten voor gecertificeerde MBO-Keuzedelen. Wij zijn vooral actief in de richtingen Zorg en Welzijn, Horeca, Logistiek, Facilitaire dienstverlening, Bouw en Groen. 

Daarnaast leveren wij een aantal maatwerktrajecten en -tools, waarmee de kansen op het juiste werk en succes in het werk worden vergroot.

MBO 2 Maatwerkopleidingen

Samen met onze partners kunnen wij voor jongeren (bv VSO leerlingen) en volwassenen maatwerkopleidingen op MBO 2 nivo verzorgen. Dat kan landelijk en regionaal op locatie geschieden, terwijl wij ook niet gebonden zijn aan de schoolkalender, dus een opleiding in kleine groepen binnen 3 tot 4 weken kunnen starten. Binnen 11 tot 12 maanden kan een MBO diploma worden behaald.

Essentieel voor succes is hierbij goede begeleiding en studiecoaching. Dit wordt ook via ons verzorgd.

Meer lezen

Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn: K1137

 K1137: dit is de code van het deelcertificaat MBO Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn. Dit keuzedeel kan worden ingevuld met Koken is Leuk! samen met onze partners. 

Het biedt daarmee medewerkers die het eten en drinken op de afdelingen verzorgen dezelfde kennis en enthousiasme als de standaard training, maar bovendien een officieel erkend deelcertificaat. Dit is een aanvulling op hun bestaande diploma of alvast een onderdeel van het volledige mbo-diploma dat ze nog gaan halen. 

Bovendien komt deze opleiding in aanmerking voor subsidie. We kijken graag samen naar de mogelijkheid.

Meer lezen

Lean en Creatief: K0512

K 0512, is de code van het deelcertificaat Lean en Creatief, dat o.a. binnen de logistiek, facilitaire dienstverlening en tal van andere MBO opleidingen een interessante aanvulling kan zijn op een bestaand MBO-diploma in deze richting. 

Het gaat hierbij over de mindset en de toolset gekoppeld aan het lean- en creatieve proces, waarmee toekomstgericht en (pro)actief gehandeld kan worden in een steeds sneller veranderende persoonlijke, maatschappelijke en professionele context. Met dit keuzedeel kan de kandidaat een heldere (klant)vraag formuleren en op basis van de klantbehoefte kritisch kijken naar de effectiviteit van (bedrijfs)processen. Hij/zij kan creatieve en innovatieve oplossingen verzinnen/verbeteringen formuleren en zijn/haar idee├źn op overtuigende wijze presenteren. 

Meer lezen

Erkende Certificaten MBO Keuzedelen….
Overige mogelijkheden

Sedert 2020 kunnen erkende opleidingsinstituten een MBO Keuzedeel voorzien van een Erkend MBO-certificaat, dat een aanvulling is van een bestaand MBO-diploma. Een groot aantal Keuzedelen van de MBO opleidingsstructuur zijn MBO-certificaat-waardig. 

We willen graag met u overleggen welke mogelijkheden er zijn om uw personeel deze aanvullingen te laten halen. Vaak zijn er ook subsidiemogelijkheden aan verbonden.

Meer informatie ontvangen

Competentietoetsen

Het is vaak moeilijk om te weten, welke richting een kandidaat wil of zou kunnen volgen. Beroepentests zijn hierin meestal niet duidelijk. Het is beter om via een uitgebreide test op zoek te gaan naar de competenties, die een kandidaat in zich heeft of latent in zich heeft. Dit achterhalen van competenties doen wij middels een onlinetest met 700 vragen, die men rustig met pauzes kan invullen. 

De analyse van alle antwoorden leveren naast consistentie en sterke en zwakke punten, de competenties op van een kandidaat. Door deze naast de basiscompetenties van bepaalde beroepen te leggen, kunnen we een inschatting geven van succeskans en haalbaarheid van opleidings- en beroepskeuzes.

Meer informatie ontvangen

SLIM opleidingstrajecten

Binnen de SLIM regeling van de overheid bestaat de mogelijkheid om een aantal gesubsidieerde opleidingstrajecten in “derde leerweg” voor nieuwe en bestaande medewerkers te organiseren. 

Doel van deze opleidingen is, de kandidaten vaardigheden en juiste mindset te laten ontwikkelen, om succesvol in de participerende MKB-organisaties te kunnen instromen en door te groeien. Hierbij zijn ook van belang: wederzijdse afstemming van organisatie op medewerkers/kandidaten en “long term employabillity”. 
Gezien de budgettering is het zaak voor geïnteresseerden om zich snel hier voor aan te melden bij Jobconcept. Dit opleidingstraject is voor MKB ondernemers kosten-neutraal.

Meer lezen